Bibliographie auf polnisch zum Weimarer Dreieck

 • integracja, Przeglad Srodkowoeuropejski ? Bezpieczenstwo Europy, obronnosc, Rok VI/ 20/21, Luty 1998.

 • Drosta, Jaroslawa (Hrsg.):, 'Polsko-francusko-niemiecka wspótpraca w nowej Europie. Stan i perspektywy Polski Institut Spraw Miedzynarodowych' Warschau 1993

 • Geremek, Bronislaw: Trojkat Weimarski, in: Przeglad Srodkowoeuropejski ? Bezpieczenstwo Europy, obronnosc, integracja, Rok VI/ 20/21, Luty 1998.

 • Jalowiecki, Bartosz: Europa bez Trójkata (Europa ohne Dreieck), in: Zychie, 12.3.2004

 • Koszel, Bogdan, Trojkat Weimarski - Geneza - Dzialnosz - Perpektywy Wspolpracy, Instytut  Zachodni, Poznan 2006

 • Nowakowski, Jerzy Marek: O´s zdrady (Die Achse des Verrats), in : Wprost Nr. 1056, 23.2.2003

 • Parzymies, Stanislaw: Interesy partnerów wspólpracy weimarskiej, in: Przeglad Srodkoweuropejski, Februar 1998, www.medianet.pl/ceurorev/numer21/06.htm

 • Robejsek, Petr: Výmarský trojúhelnik ve fraktální geometrii postkommunistické Evropy, in: Vladimir Handl/Jan Hon/ Otto Pick et al., Vztahy SRN ke státum stredni Evropy, Prag 1998

 • Standke, Klaus-Heinrich: ?Piąte rozmowy na szczycie Trójkąta Weimarskiego 9 maja 2003 r. we Wrocławiu: krytyczna ocena? in: Polski Przegld Dyplomatyczny No. 14, August/September 2003

 • Standke, Klaus-Heinrich: Trójkat Weimarski, in: Innowacje, Nr. 24, Rok 2005

  Wyligała, Helena, Aktywność państw Trójkąta Weimarskiego w poszerzonej Unii Europejskiej, [w:] Niemcy w stosunkach międzynarodowych w XX i XXI wieku, Niemcoznawstwo 14, red. Gelles R., Wrocław 2006, s.117-139.

  Wyligała, Helena, Przyszłość Trójkąta Weimarskiego, ?Zbliżenia Polska ? Niemcy/Annäherungen Polen-Deutschland?, 2006, nr 1, s.110-113.